Home Club-info Weekbrief Senioren Jeugdafdeling Supportersvereniging Sponsoring Webshop  

Technische commissie

Deze commissie houdt zich bezig met spelersverdelingen, trainingsinhoud, opleidingen, keeperstrainingen en materialen.

 

De leden zijn:

 

* John Rens - afgevaardigde vanuit het hoofdbestuur

* Dick Luykx - afgevaardigde uit het hoofdbestuur 

* Toon Magielse  - hoofdtrainer

* Marcel van de Vaan - trainer lagere senioren elftallen

* Leiders senioren

 

 

Jeugdcommissie:

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het gehele functioneren van de jeugdafdeling. Is een verlengstuk van bovengenoemde commissie.

 

De commissie bestaat uit de navolgende leden

 

* Patrick van Schilt - voorzitter jeugdcommissie en afgevaardigde vanuit het 

   hoofdbestuur.

* Marcel Karremans - Coordinator algemene zaken 

* Lia Gabriels - Algemene ondersteuning

* Kevin de Jong - Lid jeugdcommissie    

* Dion Kommers - Lid jeugdcommisssie

* Tessa Quist - Lid jeugdcommissie 

 

De commissie vergadert in de week voorafgaand aan de bestuursvergadering. Periodiek vergadert de commissie samen met de jeugdtrainers-leiders.

 

 

 

Commissie Waarden & Normen:

Deze commissie houdt zich bezig met de Waarden & Normen in onze samenleving en het in bijzonder binnen onze vereniging.

 

De leden zijn:

* Marco Hereijgers

 

Kantinecommissie:

Leden zijn:

*  John Rens

*  Lia Gabriels (penningmeester)

*  Sjaak van Treyen (inkoop materialen)

*  Peter Perdaems (beheerder)

*  Luuck Suijkerbuijk (afgevaardiger uit hoofdbestuur)

 

Sponsorcommissie:

Commissie zorgt voor bord-, wedstrijd- en kledingsponsoring.

 

De leden van deze commissie zijn:

 *  René Petie 

 *  John Rens

 

Communicatiecommissie:

De doelstelling hiervan is de vereniging positief onder de aandacht te brengen dmv website, teletekst en weekbladen.

 

Leden van deze commissie zijn:

* Peter Perdaems

* Dick Luykx

* Jack Groffen

 
  • Contact
  • Bestuurssamenstelling
  • Commissies
  • Geschiedenis van de vereniging
  •